Visokoselektivni plosnati kolektori u Crnoj Gori
Servis, remont, prodaja i ugradnja
klima uređaja i solarnog kolektora
u Crnoj Gori. DОО "OS GROUP"
069-207-206 067-915-69-33
   

Visokoselektivni plosnati kolektori u Crnoj Gori


Popravka i održavanje visokoselektivanih plosnatih kolektori u Crnoj Gori, - DOO "OS Group"

Heliosistemi su uređaji koji pretvaraju sunčevu energiju u druge vrste energije, kao štosu: električne ili toplotnu. Sada najuobičajeniji tip heliosistema jeste visokoselektivni plosnati kolektori. Uslijed stalnih napredaka konstrukcije, razrađivači i proizvođači ovih solarnih kolektora gotovo su dostigli optimalnih svojstva sistema za efikasnost, dug radni vjek te cijenu. Ove heliosisteme za Crnu Goru su najviše pogodne zbog velikog broja sunčanih dana u kalendarskoj godini.

Visokoselektivni plosnati kolektori rade na osnovu jednostavnog efekta staklene bašte, čiji se princip rada osniva na padanju sunčevog zračenja direktno na površinu kolektora, koje skoro potpuno se propušta kroz staklo uređaja. Dakle, solarna energija se akumulira unutar heliosistema. Najčešće ovi kolektoru su napravljeni od bakra ili aluminijuma, te ekstrakcija toplote rashladnom tečnošću se obezbeđuje pomoću tečnosti protiv zamrzavanja ili obične vode. Pored stakla u heliosistemima može se koristiti i polikarbonata.

Visokoselektivni plosnati kolektori
Visokoselektivni plosnati kolektori

Heliosistemi, tipa Visokoselektivni plosnati kolektori, imaju jednu veoma važnu karakteristiku - visoku efikasnost. Ovo, naravno, se postiže zahvaljujući i klimatskim uslovima u našem regionu. Relativno jednostavna konstrukcija može da iznenadi svakog korisnika takvog sistema. Međutim, u poređenju sa vakumskim kolektorima, takvi sistemi imaju niži koeficijent korisnog dejstva (KKD) u hladne sezone. Trenutno, prodaja visokoselektivnih plosnatih kolektora se obavlja u svim regionima Crne Gore. Svaki može uzabrati produktivnost heliosistema da odgovara vašim potrebama i finansijskim mogućnostima.

Visokoselektivni plosnati kolektori

Visokoselektivni plosnati kolektori
Visokoselektivni plosnati kolektori
Visokoselektivni plosnati kolektori
Visokoselektivni plosnati kolektori
Visokoselektivni plosnati kolektori
Visokoselektivni plosnati kolektori

Želite da kupite visokoselektivni plosnati kolektori u Crnoj Gori - kvalitetni, izdržljiv i po pristupačnoj cjeni?
Ne znate gdje? Teškoje za vas da izaberete model visokoselektivnog plosnatog kolektora, kao i njegovog proizvođača?
Pozovite nas, naši iskusni stručnjaci će Vam pomoći.
DОО "OS Group" - profesionalna instalacija, popravka i održavanje visokoselektivnih plosnatih kolektora širom Crne GoreOdržavanje klima uređaja i heliosistem

DОО "OS GROUP" nudi pun obseg usluga za realizaciju, ugradnju i popravku klima uređaja i solarnih sistema.

Nudimo širok spertar klimatskih i drugih oprema. Koristimo profesionalnu opremu Bosch i CPS. Rad na principu "sve na jednom mjestu".

Višegodišnje iskustvo održavanja opreme vodećih svietskih lidera u Tivtu, Kotori, Budvi, Petrovaci, Podgorice. Više »

Servis, popravka, prodaja i ugradnja
klima uređaja i solarnih sistema
u Crnoj Gori. DОО "OS GROUP"
+38269-207-206, +38267-915-69-33 +382-32-662-039